• Voor 23:00 uur besteld,
  direct verzonden
 • Snel bezorgd,
  snel genieten van bamboe!
 • 30 dagen
  retourneren
 • WIJ SLUITEN 31 JAN.
  ALLES HALVE PRIJS
  (of minder!)

Giftcard voorwaarden

1. Deze giftcardvoorwaarden zijn in aanvulling op de algemene en aanvullende verkoopvoorwaarden van Greendaddy B.V. (“bamboodaddy.nl” en bamboodaddy.be) van toepassing op de door Greendaddy BV (Greendaddy) uitgegeven giftcards die worden verkocht via bamboodaddy.nl en bamboodaddy.be. 

2. De gebruiker van een Bamboodaddy giftcard aanvaardt deze giftcardvoorwaarden en verbindt zich ertoe deze na te leven. De giftcardvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Om die reden raadt Bamboodaddy aan de voorwaarden voor het gebruik van een giftcard steeds te raadplegen. Bij gebruik van een giftcard aanvaardt de gebruiker de op dat moment geldende giftcardvoorwaarden. 

3. De giftcard kan worden gebruikt voor aankoop van producten die via bamboodaddy.nl of bamboodaddy.be worden verkocht. 

4. Iedere Bamboodaddy giftcard is twee jaar geldig na datum van aankoop. 

5. Iedere giftcard is voorzien van een unieke code en wordt slechts één maal verstrekt. De gebruiker dient de giftcard (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele giftcards en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Greendaddy te worden verstrekt. Greendaddy behoudt zich het recht voor om een giftcard uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele giftcard en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 

6. Greendaddy kan gebruik maken van twee soorten Giftcards: Met kraslaag of met actiecode. Om een giftcard te verzilveren dient de gebruiker:
a. Code onder kraslaag: de code onder de kraslaag invoeren op de pagina "Bestelling afronden" bij het afrekenen van de geselecteerde artikelen op bamboodaddy.nl/be. Na invoering van de giftcardcode wordt het tegoed van de giftcard direct verrekend met de bestelling, inclusief eventuele verzendkosten.
b. Actiecode: invoeren bij Actiecode op de pagina "Bestelling afronden" bij het afrekenen van de geselecteerde artikelen op bamboodaddy.nl/be. Na invoering van de giftcardcode wordt het tegoed van de giftcard direct verrekend met de bestelling en klikken op "Actiecode gebruiken".

7. Giftcards kunnen niet voor reeds openstaande bestellingen gebruikt worden. 

8. Giftcards of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. 

9. De restwaarde van de giftcard met kraslaag kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. NB: Bij giftcards die werken met een actiecode kan geen restantsaldo worden bewaard. De waarde van de kaart dient dus in 1x geheel te worden gebruikt. De gebruiker dient er dus voor te zorgen dat het bestelbedrag tenminste gelijk of meer is dan de waarde van de giftcard.  

10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte giftcard(s), dient het verschil bijbetaald te worden met één van de overige betaalmethoden. 

11. Het is niet toegestaan giftcards of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van giftcards wordt ontzegd. 

12. Het is niet toegestaan giftcards op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. 

13. Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van de giftcards of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.

Voor zover in deze giftcardvoorwaarden bepalingen zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn ten opzichte van de algemene voorwaarden, zijn de giftcardvoorwaarden geldend.

November 2014
Greendaddy BV